Luật tiếp công dân

Số văn bản 42/2013/QH13
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ký 25/11/2013
Tóm tắt/Trích yếu Luật tiếp công dân
Tập tin nội dung TẢI FILE