Danh sách văn bản

Số văn bản Tiêu đề Ngày văn bản Người ký
102/QĐ-TCĐN Quyết định phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm 2021 của Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ 22/02/2021
117/KH-TCĐN Tổ chức thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 THPT Đợt 1 - Năm học 2020 - 2021 26/02/2021
227/QĐ-TCĐN Quyết định về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăng giảm trừ định mức giờ giảng đối với giáo viên/ giảng viên thực hiện kiêm nhiệm quản lý xưởng/ phòng thực hành và quản lý cấp phát vật tư các nghề của Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ 26/02/2021
122/TCĐN-TCHC Đăng ký cán bộ, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2021 26/02/2021
118/TCĐN-TCHC Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 26/02/2021
545/QĐ-TCĐN Về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế và thi, xét công nhận tốt nghiệp 25/09/2020
526/QĐ-TCĐN Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo 18/09/2020
551/QĐ-TCĐN Quyết định về việc ban hành Quy định công tác nghiên cứu khoa học 25/09/2020
550/QĐ-TCĐN Về việc ban hành Quy trình in, bảo mật, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ; quản lý việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ; kiểm tra, thanh tra việc in, bảo mật, sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ. 25/09/2020
549/QĐ-TCĐN Về việc Quy định thực hiện quản lý lưu trữ các loại hồ sơ quản lý đào tạo trong tổ chức hoạt động GDNN 25/09/2020