Khoa DL-KS

GIỚI THIỆU VỀ KHOA DU LỊCH – KHÁCH SẠN

             1.Giới thiệu chung

Phú Thọ là tỉnh trung du phía Bắc với nhiều di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng, trong đó nổi bật là Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt,“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực du lịch của Tỉnh, tháng 3 năm 2011 Khoa Du lịch – Khách sạn của trường Cao đẳng nghề Phú Thọ được thành lập.

           2. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ tên giảng viên Chức vụ Ghi chú

1

Bùi Thị Thanh Huyền

Phụ trách Khoa
2

Trần Thị Hồng Mai

Giáo viên

3 Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên

4 Bùi Thị Kim Cúc

Giáo viên

5 Nguyễn Tiến Việt

Giáo viên

    3. Các nghề đào tạo và cơ hội việc làm
Khoa Du lịch – Khách sạn của trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đào tạo 5 nghề là Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn.
+ Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn: Được công nhận là nghề trọng điểm cấp khu vực ASEAN.
+ Nghề Quản trị khách sạn:
Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ khả năng đảm nhận vị trí nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên phục vụ hội nghị hội thảo.
+ Nghề Hướng dẫn du lịch: Người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác …
+ Nghề Quản trị nhà hàng: Người học có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên phục vụ hội nghị.
+ Nghề Quản trị lữ hành: Người học có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên đại lý lữ hành, nhân viên bán chương trình du lịch, trợ lý điều hành tour, nhân viên điều hành tour, trưởng nhóm nghiệp vụ, quản lý bộ phận nghiệp vụ và các vị trí khác trong doanh nghiệp lữ hành tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.