Danh sách văn bản

Số văn bản Tiêu đề Ngày văn bản Người ký
915/SGD&ĐT-VP Triển khai thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị
2641/2009/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học
1135/SGD&ĐT-CNTT Công văn hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo kéo đường truyền cáp quang tới vị trí lắp đặt phòng họp giao ban trực tuyến.
1222/SGD7ĐT-VP V/v Tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 65 năm nền GD cách mạng và ngày NGVN 20/11
1226/SGDĐT-GDTrH V/v Tăng cường công tác phối hợp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh
1291/SGD&ĐT Tập huấn quản lí, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến
1366/SG&ĐT-GDMN Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT trong cơ sở GDMN
140/CĐN-SGD&ĐT Thỏa thuận giữa CĐNGD với SGD&ĐT về quan hệ công tác giữa cơ quan giáo dục các cấp và công đoàn trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
13/TB-SGDĐT Thông báo kết quả tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật và giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở GDTX
38/QĐ-SGD&ĐT Quyết định ban hành chương trình hành động của Sở GD&ĐT về đẩy mạnh công tác PCTN sau Đối thoại về PCTN trong lĩnh vực giáo dục với các tài trợ quốc tế lần thứ 7 năm 2010