TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ TUYỂN SINH NĂM 2023 NGÀNH HÀN

  • 21/08/2023 07:24

✨ Hệ cao đẳng chính quy: 30 chỉ tiêu

✨ Hệ trung cấp: 20 chỉ tiêu

- Hàn là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện các công việc ghép nối các chi tiết kim loại thành một liên kết liền khối, không thể tháo rời, bằng cách sử dụng nguồn nhiệt, áp lực hoặc cả nguồn nhiệt và áp lực, có sử dụng hoặc không sử dụng kim loại phụ, đáp ứng yêu cầu bậc 5 (đối với trình độ cao đẳng) hoặc bậc 4 (đối với trình độ trung cấp) trong khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Sinh viên trong giờ thực hành

          - Quá trình hàn thường sử dụng sự nung nóng cục bộ nên xuất hiện ứng suất và biến dạng; thiết bị dùng trong nghề hàn có thể sử dụng các dạng năng lượng như: điện năng, quang năng, hóa năng, nhiên liệu, cơ năng, động năng, dao động siêu âm... Quá trình hàn có thể được thực hiện bằng tay, bán tự động hoặc tự động.

Học sinh – Sinh viên được thực hành trong môi trường chuyên nghiệp

           - Mối hàn được thực hiện ở tất cả các tư thế trong không gian, công việc hàn có thể thực hiện tại xưởng, tại công trường hoặc trực tiếp trên kết cấu đang lắp ghép. Gia công các sản phẩm bằng quá trình hàn có nhiều lợi thế so với nhiều quá trình gia công cơ khí khác, hàn có thể thực hiện liên kết tất cả các kim loại, hợp kim, có thể thực hiện liên kết hai kim loại khác nhau vì thế các sản phẩm gia công bằng hàn tương đối thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời kỳ hiện nay thiết bị hàn được tự động hóa nhiều, vật liệu và công nghệ hàn cũng tiên tiến hơn giảm thiểu tối đa sức lao động, người lao động hàn đang và sẽ có được nhiều lợi ích trong công việc.

Học sinh – Sinh viên được học trên các thiết bị và công nghệ hiện đại

          - Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

+ Hàn kết cấu.

+ Hàn ống công nghệ.

+ Hàn hơi.

+ Hàn đặc biệt.

+ Quản lý, giám sát chất lượng hàn.

+ Đảm bảo chất lượng hàn.

Người học được tiếp cận thực tập các công nghệ hiện đại tại các doanh nghiệp

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng nghề hoặc trong nhóm nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.