THÔNG BÁO -

  • 16/09/2022 01:24

          THÔNG BÁO

      "V/v Mở lớp dạy tiếng Hàn Quốc phục vụ Du học, Xuất khẩu lao động"

              Để đáp ứng nhu cầu học tiếng cho người có nguyện vọng học tiếng Hàn Quốc để tham gia chương trình Xuất khẩu lao động. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Du học và XKLĐ - Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ thông báo mở lớp dạy tiếng Hàn Quốc, cụ thể như sau:

Thời gian: 14h,  ngày 19/9/2022.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Chương trình đào tạo: Đào tạo theo Giáo trình The standard Textbook for EPS – TOPIK (chương trình do Cục phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) ban hành giành cho đối tượng XKLĐ Hàn Quốc).

Trong quá trình học nhà trường thường xuyên tổ chức thi thử đánh giá chất lượng, hướng dẫn lập hồ sơ dự tuyển cho học viên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Du học và XKLĐ, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ.

Địa chỉ: Đường Trường Chinh, khu 1, phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại: 0977 736453 (T. Khoa) - 0978  922  090 (Cô Huyền)


Lớp học tiếng Hàn Quốc