Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1997 - 2022)