KHAI MẠC HỘI GIẢNG CẤP CƠ SỞ NĂM 2022 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ

  • 15/11/2022 04:36

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), từ ngày 14/11/2022 đến ngày 17/11/2022 Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tiến hành tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở năm 2022. Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, Hội giảng là một hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ hết sức quan trọng của quá trình giảng dạy. Thông qua Hội giảng, nhà giáo có điều kiện thuận lợi làm sâu sắc, phong phú thêm nội dung giảng dạy, đổi mới phương pháp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập, giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm chuyên môn, tình cảm và trách nhiệm nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua Hội giảng, nhà trường có cơ sở đánh giá thực trạng của đội ngũ nhà giáo, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho nhà giáo trong công tác giảng dạy và hướng tới dự thi Hội giảng các cấp cao hơn.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở năm 2022 có sự tham gia của 13 nhà giáo thuộc 07 khoa chuyên môn của nhà trường: Cô Tạ Thị Phương Thúy, cô Trịnh Hà Li, cô Lê Thị Thu Trang (khoa Kinh tế và Giáo dục cơ bản); thầy Vũ Cao Hưng, cô Nguyễn Thị Hiệp (Khoa Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ); Cô Nguyễn Thị Giang (Khoa Nông lâm – Thủy sản và Thực nghiệm); Cô Nguyễn Thị Kim Lan (Khoa Công nghệ sản xuất và Chế biến); Cô Lê Thị Lan Anh, thầy Lê Minh Trai (Khoa Công nghệ thông tin); Cô Trần Thị Cúc, thầy Nguyễn Đức Thành (Khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử); Cô Đỗ Thị Thủy, thầy Nguyễn Chiến Thắng (Khoa Kỹ thuật Cơ khí – Ô tô). Đây là những nhà giáo đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và đạt thành tích cao tại Hội giảng cấp khoa.

Sáng ngày 14/11/2022, ngay sau khai mạc Hội giảng đã diễn ra 02 bài trình giảng của cô Tạ Thị Phương Thúy (môn Chính trị) và thầy Vũ Cao Hưng (môn Kỹ năng giao tiếp). Hội giảng cấp cơ sở năm 2022 tiếp tục diễn ra vào các ngày 15, 16, 17/11/2022.

Dưới đây là một số hình ảnh Khai mạc Hội giảng và nhà giáo trình giảng:

 

1. Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội giảng cấp cơ sở năm 2022

2. Khai mạc Hội giảng cấp cơ sở năm 2022

3. Bài trình giảng “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng” của cô Tạ Thị Phương Thúy (khoa Kinh tế và Giáo dục cơ bản).

4. Bài trình giảng “Kỹ năng lắng nghe” của thầy Vũ Cao Hưng (Khoa Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ).

5. Bài trình giảng “Các loại dụng cụ phục vụ ăn uống” của cô Nguyễn Thị Hiệp (Khoa Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ).

6. Bài trình giảng “Vật liệu may và phương pháp lựa chọn vải bảo quản hàng may mặc” của cô Nguyễn Thị Kim Lan (Khoa Công nghệ sản xuất và Chế biến).