Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

  • BBT
  • 26/01/2021 04:07

Trong không khí mùa xuân, thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, ngày 26/01/2021, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị được tổ chức thường niên hàng năm nhằm đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm, quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.  Hội nghị này đối với cán bộ viên chức, giáo viên và nhân viên nhà trường có một dấu ấn và ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là hội nghị cán bộ viên chức lần đầu tiên kể từ khi sát nhập 2 trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thực hành, trường Trung cấp Nông lâm nghiệp vào trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

          Với chủ đề: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm, Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị đã đánh giá những ưu điểm, những mặt làm được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong năm 2020 để đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong năm 2021 với 41 ý kiến đóng góp bằng văn bản và ý kiến trực tiếp tại hội nghị.

Trong năm 2020, mặc dù nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về nhân sự sau sáp nhập 3 trường, nhất là ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid19 nhưng với sự quyết tâm cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ viên chức giảng viên, giáo viên và người lao động, nhà trường đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch giao như: Công tác tuyển sinh đạt được chỉ tiêu đề ra; công tác đào tạo đã gắn dần với thị trường lao động, quy mô và chất lượng đào tạo tăng dần; công tác Khảo thí đã thực hiện nghiêm túc; nề nếp học sinh dần có sự chuyển biến tích cực; công tác tài chính - kế toán, thu chi đúng quy định; công tác hành chính có nhiều cố gắng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề dần được đầu tư, nâng cấp; công tác đảng, đoàn thể được quan tâm.

Hội nghị cũng đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021; báo cáo công khai tài chính năm 2020, Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi, bổ sung năm 2021; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân năm 2020. Hội nghị cũng thực hiện một số nội dung quan trọng khác: Công bố các quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thật thực hành và trường Trung cấp Nông lâm nghiệp sau khi sát nhập. Công tác thi đua khen thưởng của nhà trường đã tổ chức trao tặng giấy khen và danh hiệu thi đua về công tác Đảng, chính quyền và đoàn thể  cho các tập thể đơn vị và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.  

Với không khí dân chủ, đoàn kết, cởi mở, Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2020 đã đạt được sự thống nhất đồng thuận cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, hướng tới các chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2021, đó là:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch giao; Cam kết 80% học sinh sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trở lên

- Duy trì sỹ số học sinh, sinh viên, tăng tỷ lệ chất lượng học sinh, sinh viên và số học sinh tốt nghiệp;

- Phấn đấu 100% cán bộ, viên chức đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó 90% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở;

- 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong trường cam kết thực hiện tu dưỡng rèn luyện đạo đức năm 2021; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Phấn đâu 100% các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2020 thành công tốt đẹp đã khơi dậy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cùng đoàn kết, đóng góp công sức, trí tuệ để góp phần xây dựng nhà trường từng ổn định và phát triển, tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp về trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ trong những năm tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: