HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2022

  • BBT
  • ~3 tuần trước

Thực hiện công văn số 47/CV-CĐVC ngày 26/8/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ về việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022.

Sáng thứ 6 ngày 9/9/2022, tham dự hiến máu tình nguyện, có đồng chí Trần Quang Phương, phó bí thư đảng uỷ, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cùng 20 đồng chí đoàn viên công đoàn CBCNV GV Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tình nguyện đăng ký tham gia.  Đây là hoạt động định kỳ có ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc trong công tác nhân đạo cứu người của các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

Một số hình ảnh nổi bật: