ĐỘI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH NĂM 2023

          Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ; Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/ĐK, ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc "Tuyên truyền và tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023";

          Nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ Đất Tổ nói chung và Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ nói riêng để tổ chức thành công Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Trường Cao đẳng Nghề đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và  thành lập Đội Thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023.

          Trong sáng ngày 23/4/2023, Đội Thanh niên tình nguyện đã ra quân tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng dẫn giúp đỡ du khách và trực tiếp thu gom rác thải tại Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ đó giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong Nhà trường nêu cao niềm tự hào về truyền thống anh hùng và những di sản văn hóa đặc sắc của quê hương Đất Tổ.

Thông qua hoạt động này, đã phát huy sức mạnh đoàn kết, vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Nhà trường trong việc tham gia các hoạt động góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023.

          Theo kế hoạch, Đội Thanh niên tình nguyện của Nhà trường sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện diễn ra vào các ngày 29,30/4/2023.

          Một số hình ảnh hoạt động: