ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020-2025

  • BBT
  • 09/01/2021 10:20

Sáng ngày 08/01/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

Tới dự, chỉ đạo Hội nghị và trực tiếp truyền đạt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết có các đồng chí Mai Xuân Dũng- UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ; đồng chí Trần Quang Phương- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Nguyễn Bá Dũng- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Xuân Trung- Ủy viên BCH, Phó Hiệu trưởng cùng 120 cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quang Phương- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định:

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa quan trọng nhằm cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới, quyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ các nội dung Nghị quyết gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Chí Dũng- Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã phân tích những điểm mới, những giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên của Nhà trường nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của Nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan đến các lĩnh vực công tác, từ đó, liên hệ thực tiễn viết thu hoạch nhận thức gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cuối Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu- Ủy viên BCH Đảng bộ, Thường trực Văn phòng Đảng ủy đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.