CÔNG TÁC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ THỌ

  • BBT
  • 06/02/2021 07:57

Ngày 05/02/2021, thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, tại cuộc họp giao ban báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ tháng 01 phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2021, nhà trường đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo phòng, khoa, Trung tâm trực thuộc cho đồng chí. Cụ thể:

1. Đc Trần Văn Út- Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế;

2. Đc Kiều Thị Hồng Linh- Trưởng phòng TCHC;

3. Đ/c Cao Thị Thanh Hòa- Trưởng phòng Tuyển sinh và GTVL;

4. Đ/c Lê Thị Lợi- Phó Trưởng phòng KHTC;

5. Đc Bùi Đình Chiến- Phó Giám đốc Trung tâm SXDV, NC và CGCN.

Đồng chí Lương Chí Cường Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo nhà trường đồng chí Lương Chí Cường chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, khoa, Trung tâm nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, đồng thời tạo điều kiện cho các đồng chí được phát huy khả năng chuyên môn, vai trò lãnh đạo, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới, đề nghị trong thời gian tới các đồng chí mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết, nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.