BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, ngày 03/8/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã thực hiện chương trình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021; việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

          Đồng chí Nguyễn Quang Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị; tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả kiểm tra của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ.

          Qua kết quả kiểm tra, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Khối đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết và những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ trường Cao đẳng Nghề trong 6 tháng đầu năm 2021; cơ bản Đảng bộ đã triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình làm việc đã đề ra.

          Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối về các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong việc xây dựng quy chế, quy định, chương trình, … của Đảng bộ và chi bộ trực thuộc.

          Đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, đồng chí Lương Chí Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối và sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng khối đại đoàn kết trong tập thể BCH Đảng bộ, Lãnh đạo trường để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giao cho.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Anh đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng Đảng bộ nhà trường đoàn kết, phát triển trong giai đoạn tới./.